แผนที่เว็บไซต์
บริษัท
ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ระบบพีซี
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows
ซอฟต์แวร์ Microsoft Windows
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10
กล่องค้าปลีก Windows 10 Pro
Windows 8.1 Pro 64 บิต
รับรหัสผลิตภัณฑ์ 8.1 8.1
Microsoft Update Windows 7
รหัสผลิตภัณฑ์ Windows 7 Professional
กล่องขายปลีกของ Microsoft Office 2013
รหัสผลิตภัณฑ์ Microsoft Office Professional 2016
Microsoft Office 2019
รุ่นของ Windows Server 2012
Microsoft Windows Server 2016
Windows 11 Professional OEM